VVO SÄÄSTÄÄ 1 550 000 KUUTIOTA VETTÄ VUODESSA

Samalla VVO pienensi CO2-päästöjään 5 000 000 kg vuodessa.

7,7 MILJOONAN EURON SÄÄSTÖT VUODESSA!

VVO on energiatehokkaan asumisen edelläkävijä Suomessa, joten on ollut hienoa tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Tavoitteena oli vähentää turhaa vedenkulutusta kaikissa yhtiön vuokrataloissa. Johtoajatuksena oli bat-ajattelu (best available technologies) eli käytetään käytännössä koettuja, taloudellisia, ekologisesti järkeviä, elinkaareltaan pitkäikäisiä ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavia ratkaisuja.

VVO:n asemaa edelläkävijänä kuvaa parhaiten se, että yhtiö käynnisti kokonaisvaltaiset säästötoimensa vuosia ennen asuinrakentamisen ja kiinteistöalojen vapaaehtoisia AESS- ja VAETS- energiansäästösopimuksia. VVO on ollut myös vahvasti vaikuttamassa niiden syntyyn ja sisältöön.

Yhteistyö alkoi vuonna 1998. Työmaa oli valtava, sillä VVO on Suomen suurin asuntovuokraukseen erikoistunut julkinen osakeyhtiö, joka isännöi yli 40.000 vuokra-asuntoa lähes 50 paikkakunnalla. Rakennuskuutioita on yli 10 miljoonaa, mikä edustaa noin 1,4 prosenttia Suomen asuinkiinteistökannasta.

Pilottiprojekti alkoi Vetovahdeilla ja täydentyi myöhemmin vesikalusteiden päivityksellä, virtausten vakioinnilla ja systemaattisella huollolla. Projektin tuloksia on seurattu alusta asti. Niiden avulla Energo Smart Water -ohjelmaa on kehitetty entistä kustannustehokkaammaksi.

Lopputulosta kuvaa parhaiten erään vvo-laisen lausunto: ”Energiansäästöviikko on kerran vuodessa, mutta meillä se on joka päivä!”

VVO-PROJEKTIN TULOKSIA

Tulokset vertaavat lähtötasoa ja nykytilaa Energon vesikalusteiden päivityksen, virtausten vakioinnin ja systemaattisen huollon jälkeen. Veden kulutusta ja lämmitysenergian tarvetta kuvaavat luvut edustavat keskimäärää koko VVO:n rakennuskannasta.

Vedenkulutuksen ja ympäristökuormituksen säästöt vuodessa

 •  vedenkulutus/rakennuskuutio on pienentynyt  510 litrasta 357 litraan.
 • vedenkulutus on laskenut 30 prosenttia.
 • käyttöveden lämmitysenergian tarve on pienentynyt 5 prosenttia.
 • hiilidioksidipäästöt (CO2) ovat vähentyneet 5 miljoonaa kg.

EUROSÄÄSTÖT VUODESSA

 • säästöt vesikuluissa 6 miljoonaa euroa.
 • säästöt lämmityskuluissa 1,7 miljoona euroa.
 • säästöt yhteensä 7,7 miljoona euroa.

SÄÄSTÖJEN MITTASUHTEITA

 • VVO säästää nyt 1,55 miljoonaa kuutiota vettä vuodessa, mikä vastaa 14,5 Eduskuntatalon kokoista säiliötä.
 • VVO säästää nyt lämmitysenergiaa 25 000 MWh vuodessa. Samalla energiamäärällä lämmittää yli  3 000 kerrostaloasuntoa .
 • lämmitysenergian hiilidioksipäästöjen pieneneminen 5 miljoonalla kilogrammalla vuodessa vastaa 2 000 henkilöauton (keskipäästö 167 g/km) vuosittaisen ajon päästökuormitusta.

ENTÄ JOS KOKO SUOMI TEKISI KUTEN VVO?

 • eurosäästöillä voisi rakentaa 60 kerrostaloa vuodessa.
 • lämmitysenergian säästöillä voisi lämmittää vuodessa lähes 80 000 kaukolämmitettyä pientaloa tai yli 200 000 kerrostaloasuntoa.
 • hiilidioksidipäästöjen (CO2) säästöt kompensoisivat yli 120 000 henkilöauton vuotuisten ajokilometrien aiheuttamat päästöt.

Lähteet: VVO, Energiateollisuus ry ja Vesilaitosyhdistys

VVO SÄÄSTÄÄ LÄMMITYSENERGIAA 25 000 MEGAWATTIA VUODESSA